Saturday, January 10, 2009

Doa Untuk Menghapuskan Israel !!

Ya Allah, sebagaimana engkau pernah menghantar burung-burung ababil menghancurkan tentera bergajah musyrikin maka kami memohon kepadamu Ya Allah.. Turunkanlah bantuan ini kepada orang-orang islam di bumi palestine Ya Allah, Hancurkan rejim zionis sesungguhnya mereke hamba Mu yang akan menghancurkan umat Islam Ya Allah. Amin

Surah Yunus dan Surah Al-fath

Pimimpin Hizbullah, Libanon, Syd Hasan Nasrallah meminta seluruh umat islam untuk melafaz Quran untuk menyelamatkan Umat Islam di Palastin dan memberi bencana kepada yahudi...

Surah Al-Fath
Ayat 26-27

Maksudnya:
26 - " Ketika orang kafir menanamkan dalam hati merekakesombongan (iaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa1405) dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memelikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

27 - " Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (iaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki masjidil Haram, Insyallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yg tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu KEMENANGAN yg terdekat"

Surah Yunus
Ayat 85,86 dan 88

85 - " Lalu mereka berkata: ' Kepada Allah-lah kami bertawakal! Ya Tuhan kami; jgnlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yg zalim "

86 - " dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang kafir."

88 - "Musa berkata : ' Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yg pedih"0 comments: